[1]
วิภาวิน น., “การสร้างวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมความรู้ : ความจำเป็นของสังคมไทย”, TLA Bulletin, ปี 53, ฉบับที่ 2-special, น. 9–13, ก.พ. 2019.