[1]
ปลื้มสำราญกิจ ป. ., “บทบรรณาธิการ”, TLA Bulletin, ปี 65, ฉบับที่ 2, น. i, ธ.ค. 2021.