[1]
สิทธิสมจินต์จ., ธนไพศาลส., สมปราชญ์ก., and รุ่งเรืองส., “The Strategies of University Library Management for a High Performance Organization : Case Study of Khon Kaen University Libraries.”, TLA Bulletin, vol. 58, no. 1, pp. 17-28, 1.