วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การคัดแยกและการจัดจำแนกแบคทีเรียผลิตกรดอินโดลอะซิติกและแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจากน้ำหมักชีวภาพ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy