กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของสภาวะการเริ่มงอกต่อลักษณะโครงร่าง สมบัติทางเนื้อสัมผัส และการทดสอบทางประสาทสัมผัสของข้าวกล้องเริ่มงอก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy