[1]
วารสารการจัดการก. 2017. Author Guidelines. WMS Journal of Management. 6, 1 (Jan. 2017).