กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การนำเสนอความเป็นหญิงที่สะท้อนจากการตั้งชื่อสีเครื่องสำอางสีสันยี่ห้อของเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF