กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พัฒนาการบทบาทและปฏิสัมพันธ์ของบิดามารดาต่อบุตรชายในนวนิยาย พ.ศ. 2470-2560: กรณีการอบรมเลี้ยงดู ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF