กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พัฒนาการบทบาทและปฏิสัมพันธ์ของบิดามารดาต่อบุตรชายในนวนิยาย พ.ศ. 2470-2560: กรณีการอบรมเลี้ยงดู Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล