กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2020): กรกฎาคม-ธันวาคม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF