กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศึกษาเทคนิคการฝึกซ้อมรูดิเมนท์และจังหวะสวิงสำหรับกลองชุด กรณีศึกษา มังกร ปี่แก้ว ชนุตร์ เตชธนนันท์ และ สุทธิพงษ์ ปานคง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล