กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 (2566): รัฐศาสตร์สาร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy