กลับไปที่รายละเอียดของบทความ “การเว้นระยะห่างทางกายภาพ” ในกฎหมายโบราณอีสาน-ล้านนา: มาตรการทางกฎหมายที่สัมพันธ์กับผลประโยชน์ อำนาจ และการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy