กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2021): มกราคม-มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF