กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ กับการใช้ภาษาต่างประเทศของคนไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF