กลับไปที่รายละเอียดของบทความ "พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์": การศึกษามโนอุปลักษณ์และมุมมองของพสกนิกรไทยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF