กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คำนิยมในนวนิยายเรื่องเพชรพระอุมา: การศึกษาโครงสร้างและลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF