กลับไปที่รายละเอียดของบทความ นามนัยในภาษาไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF