กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการนำเสนอความคิดเกี่ยวกับ "ฝ่ายครู"ในวาทกรรมข่าวลอตเตอรี่ 30 ล้านบาทในหนังสือพิมพ์รายวัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล