กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กลวิธีทางภาษาในการอวยพรงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF