กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบาทการควบคุม : ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในคำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF