กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทพรรณนาคร่ำครวญถึงความสูญเสีย ในวรรณกรรมนิทานสมัยอยุธยาตอนต้น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF