กลับไปที่รายละเอียดของบทความ “เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน”: การโน้มน้าวใจในปริจเฉทการแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล