กลับไปที่รายละเอียดของบทความ “ผู้หญิงข้ามเพศที่สมบูรณ์แบบ”: ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับอัตลักษณ์ของแอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ Download Download PDF