กลับไปที่รายละเอียดของบทความ “มุนิเวทาทฺริศาเกนฺเทฺร” และ “ศศิโกศาทฺริศาเกนฺเทฺร”: ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์บอกศักราชในจารึกเมืองเสมา ด้านที่ 2 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล