กลับไปที่รายละเอียดของบทความ จามเทวีวงศ์: ความผสมผสานระหว่างเรื่องเล่าเชิงประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าเชิงพุทธศาสนา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF