กลับไปที่รายละเอียดของบทความ โคลงดั้นเรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน: จากบันทึกประวัติศาสตร์สู่การสร้างสรรค์วรรณกรรมยอพระเกียรติ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF