กลับไปที่รายละเอียดของบทความ “จฺบาบ่เผฺสงๆ”: มิติหญิงชายในวรรณกรรมคำสอนเขมร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF