กลับไปที่รายละเอียดของบทความ "จินดามณีฉบับกรมหลวงวงษาธิราชสนิท": การศึกษาในฐานะแบบเรียนสำหรับ "กุลบุตรผู้พากเพียร" ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF