กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ตำนานพระอุปคุตในสังคมไทย: การรับรู้ตำนานพระอุปคุตและความสับสน กับประวัติของพระสาวกรูปอื่น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล