กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ตำนานพระอุปคุตในสังคมไทย: การรับรู้ตำนานพระอุปคุตและความสับสน กับประวัติของพระสาวกรูปอื่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF