กลับไปที่รายละเอียดของบทความ จารึกวัดพระเชตุพนฯ สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว: การสร้างงานที่ต่อเนื่องจากสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล