กลับไปที่รายละเอียดของบทความ “กรุณา” “หน่อย”: ที่มาของคำแสดงการขอร้องในภาษาไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF