กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประโยครวมและประโยคซ้อนในทำเนียบ ภาษาวิชาการ ภาษาการเมือง ภาษากฎหมาย และภาษาสื่อ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF