กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเขียนโฆษณา: กลวิธีการใช้ภาษาพาดหัวและคำขวัญ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF