กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ว่าด้วยความหมายของคำไทยปัจจุบัน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF