กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ข้อสังเกตเรื่องคำอุทาน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF