กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาษาพาหะสัมพันธ์ในจดหมายส่วนตัว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF