กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ลักษณะการเสนอสารในข้อความโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยระหว่าง พ.ศ. 2387-2487 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF