กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการบัญญัติศัพท์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF