กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้คำลักษณะนามในภาษาไทยมาตรฐานปัจจุบันของผู้พูดต่างวัย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF