กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปริบททางสังคม: การสร้างสรรค์ภาษาของข้อความขนาดสั้น (SMS) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF