กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาษาแพทย์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF