กลับไปที่รายละเอียดของบทความ โคลงและกาพย์ห่อโคลงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF