โคลงและกาพย์ห่อโคลงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง

Main Article Content

วรางคณา ศรีกำเหนิด

บทคัดย่อ

วรรณกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง แม้จะมีวรรณกรรมที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันไม่มากนัก แต่ก็เป็นวรรณกรรมที่มีเนื้อหาหลากหลาย รูปแบบคำประพันธ์ที่นิยมมากคือ โคลงสี่สุภาพ และกวี มีการพัฒนารูปแบบโคลงสี่สุภาพด้วยการเพิ่มสัมผัสใน มีการแต่งโคลงกลบทอย่างต่อเนื่องกันหลายบท จนเป็นวรรณกรรมกลบทเรื่องแรก คือ โคลงอักษรสามหมู่ และยังนำโคลงมาแต่งร่วมกับกาพย์เป็นกาพย์ห่อโคลง นอกจากนี้การแต่งโคลงและกาพย์ห่อโคลงในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางยังมีความสอดคล้องในด้านแนวคิด และรูปแบบการแต่งกับวรรณกรรมในยุคหลังอีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ศรีกำเหนิดว. (1). โคลงและกาพย์ห่อโคลงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง. วรรณวิทัศน์, 5, 18-39. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2005.2
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ

Most read articles by the same author(s)