กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พระนลคำหลวงและพระนลคำฉันท์: อิทธิพลของรูปแบบที่มีต่อความประทับใจในเนื้อหาของเรื่อง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF