กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คำขวัญ: กลวิธีการรณรงค์บนพื้นฐานความต้องการของมนุษย์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF