กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสืบสรรค์จินตภาพเพื่อแสดงคู่เปรียบในกวีนิพนธ์ไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF