กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ตำนานกลวง: ท้องถิ่นและอำนาจในการสร้างอัตลักษณ์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF