กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF