ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

Main Article Content

นวลทิพย์ เพิ่มเกษร

บทคัดย่อ

ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเป็นปัญหาที่อาจเกิดจากอิทธิพลของภาษาแม่ โดยเฉพาะปัญหาการออกเสียงสระ และพยัญชนะ ส่วนปัญหาเรื่องคำ ความหมายของคำ และโครงสร้างประโยคนั้น มีทั้งที่เกิดจากการแทรกแซงจากภาษาแม่ และที่เกิดจากพฤติกรรมการเรียนภาษาไทยของนักศึกษาต่างประเทศโดยทั่วไป การเรียนรู้ปัญหาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมการในเรื่องการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
เพิ่มเกษรน. (1). ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ. วรรณวิทัศน์, 8, 146-159. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2008.5
ประเภทบทความ
บทความประจำฉบับ

Most read articles by the same author(s)