กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ตัวละครพระพี่นางสุพรรณกัลยาณี: วีรสตรีทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับวาทกรรมประวัติศาสตร์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF